WHMCS模板:WHMCS + HostLab 响应和WHMCS托管服务模板

主要特点

– 引导框架库(3+)
– 工作域检查器
– 工作登录页面
– 包含实时聊天小部件
– 4个主页示例
– 全宽度响应菜单
– 25+强大的页面模板
– 30+自定义简码元素
– 20+有效的HTML页面
– 响应式布局设计
– HTML5和CSS3技术
– 字体真棒图标(易于使用)
– 工作PHP / Ajax联系表单
– 联系表单集成提交消息
– Google支持的字体
– 现代浏览器兼容
– 支持自定义Google地图
– 简洁清晰的设计
– 详细文档

 

下载地址:

 

点击下载       密码:      

 

 

未经允许不得转载:WHMCS大学 » WHMCS模板:WHMCS + HostLab 响应和WHMCS托管服务模板

顶 (0)

置顶文章